Εταιρία

Η Εταιρία ERGOTEX ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στον χώρου του Αλουμινίου, με κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων την εφαρμογή αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου.

Η ανοδική πορεία της εταιρίας δρομολόγησε το 2005 σε επέκταση δημιουργώντας δεύτερη παραγωγική μονάδα.

Αναπτύσσοντας δυναμικά με εξειδίκευση στην κατασκευή αλουμινίου από το 2008 η εταιρία ERGOTEX έχει μεταφερθεί σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1500 τ.μ..

Όλη η παραγωγή των προϊόντων γίνεται με σύγχρονα μηχανήματα, αυτοματοποιώντας την παραγωγή.

Με σταθερά βήματα και μέσα από συνεχή προσπάθεια βελτίωσης, η εταιρία ERGOTEX κατάφερε να καινοτομήσει στην οργάνωση, δημιουργώντας οριζόντια τμήματα διοικήσεων για καλύτερη αντιμετώπιση της εποχής της κρίσης μπαίνοντας σε φάσμα ανάπτυξης.

Η πολυετής πείρα μας στο χώρο του αλουμινίου σε συνδυασμό με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, μέσα από συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης, μας κάνει επένδυση στην αξία.

Share this:

Facebook Twitter Google Plus